SHEET PIANO HAPPY NEW YEAR

Những ngày cuối năm tất bật để chuẩn bị chào đón một năm mới đến, lúc này đi đến đâu đâu cũng nghe thấy rộn ràng những bài hát xuân, không khí tràn ngập sức sống mùa xuân và không thể thiếu trong Album chào đón mùa xuân đó là bài hát “Happy New Year” – một bản nhạc bất hủ.

Happy New Year (Chúc mừng năm mới) là một bài hát nhạc pop của ban nhạc Thụy Điển ABBA trong album năm 1980 của họ có tên Super Trouper. “Happy New Year” đã trở nên phổ biến trên thế giới mỗi kỳ Giáng Sinh và chào đón năm mới.

Vào năm 1980, bài hát này được phát hành dưới dạng một đĩa đơn ở Nhật Bản, Brasil và Bồ Đào Nha. Bài hát này lại được phát hành vào năm 1999 ở Thụy Điển và Đức. Bài hát này đặc biệt phổ biến ở Việt Nam.

Để hòa nhịp cùng không khí xuân sắp chạm ngõ, Piano SOL gửi đến bạn sheet piano “Happy New Year” để ngân vang ca khúc trong dịp tết đến xuân về nhé!


SHEET PIANO “HAPPY NEW YEAR”

sheet-piano-happy-new-year-1
Sheet piano “Happy New Year” – trang 1
sheet-piano-happy-new-year-1
Sheet piano “Happy New Year” – trang 2

LỜI BÀI HÁT

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It’s the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now’s the time for us to say…

Happy new year (x2)
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year (x2)
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he’ll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he’s astray
Keeps on going anyway…

Happy new year (x2)
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year (x2)
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It’s the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we’ll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine…

Happy new year (x2)
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year (x2)
May we all have our hopes, our will to try
If we don’t we might as well lay down and die
You and I


HỢP ÂM

1. [G] No more cham- [C] pagne and the [G] fireworks are [B7] through
Here we [C] are, me and [G] you, feeling [C] lost and feeling [D] blue
It’s the [G] end of the [C] party and the [G] morning seems so [B7] grey
So un- [C] like yester- [G] day, now’s the [C] time for us to [D] say [D7]

Chorus: Happy new [G] year, happy new [B7] year
May we all [Em] have a [C] vision now and [E] then
Of a [E7] world where every [E] neighbour is a [Am] friend [D7]
Happy new [G] year, happy new [B7] year
May we all [Em] have our [C] hopes, our will to [E] try
If we [E7] don’t we might as [E] well lay down and [Am] die [D7]
You and [Am] I [D][D7] ([Am] You [C] and [G] I)

2. [G] Sometimes I [C] see, how the [G] brave new world ar- [B7] rives
And I [C] see how it [G] thrives, in the [C] ashes of our [D] lives
Oh [G] yes, man is a [C] fool and he [G] thinks he’ll be [B7] okay
Dragging [C] on, feet of [G] clay, never [C] knowing he’s a [G] tray
Keeps on [C] going any [D] way [D7]

3. [G] Seems to me [C] now, that the [G] dreams we had be- [B7] fore
Are all [C] dead, nothing [G] more, than con- [C] fetti on the [D] floor
It’s the [G] end of a [C] decade, in [G] another ten years [B7] time
Who can [C] say what we’ll [G] find, what lies [C] waiting down the [G] line
In the [C] end of eighty- [D] nine [D7]