VIDEO REVIEW & DEMO

Danh mục sản phẩm

-8%
YAMAHA CLP-825

YAMAHA CLP-825

42.000.000
46.000.000
-12%
YAMAHA CLP-835

YAMAHA CLP-835

48.000.000
55.000.000
-20%
YAMAHA CLP-845

YAMAHA CLP-845

60.000.000
75.000.000
-11%
YAMAHA CLP-875

YAMAHA CLP-875

75.000.000
85.000.000
-11%
YAMAHA CLP-885

YAMAHA CLP-885

120.000.000
135.000.000
-22%
ROLAND LX9

ROLAND LX9

135.000.000
175.000.000
-14%
ROLAND LX6

ROLAND LX6

77.000.000
90.000.000
-9%
ROLAND LX5

ROLAND LX5

56.000.000
62.000.000
-19%
ROLAND HP-704PE

ROLAND HP-704PE

42.000.000
52.000.000
-10%
ROLAND LX705 GP

ROLAND LX705 GP

35.000.000
39.000.000
-15%
ROLAND LX706GP

ROLAND LX706GP

44.000.000
52.000.000
-15%
YAMAHA N3X

YAMAHA N3X

245.000.000
290.000.000
-17%
ROLAND HP601

ROLAND HP601

23.000.000
28.000.000
-8%
YAMAHA P525

YAMAHA P525

45.000.000
49.000.000
-8%
YAMAHA CLP430 PE

YAMAHA CLP430 PE

21.000.000
23.000.000
-12%
YAMAHA CLP440 PE

YAMAHA CLP440 PE

21.000.000
24.000.000
-10%
YAMAHA CLP545 PE

YAMAHA CLP545 PE

26.000.000
29.000.000
-18%
YAMAHA P-143

YAMAHA P-143

13.500.000
16.500.000
-16%
YAMAHA CLP775 R

YAMAHA CLP775 R

46.000.000
55.000.000
-16%
YAMAHA CLP775 B

YAMAHA CLP775 B

46.000.000
55.000.000
-9%
YAMAHA CLP775 PE

YAMAHA CLP775 PE

55.000.000
61.000.000
-22%
YAMAHA CSP255

YAMAHA CSP255

70.000.000
90.000.000
-13%
YAMAHA CSP275

YAMAHA CSP275

95.000.000
110.000.000
-10%
YAMAHA NU1XA

YAMAHA NU1XA

180.000.000
200.000.000
-10%
YAMAHA CLP-585PE

YAMAHA CLP-585PE

35.000.000
39.000.000
-16%
YAMAHA CLP-685PE

YAMAHA CLP-685PE

47.000.000
56.000.000
-10%
ROLAND HP-506PE

ROLAND HP-506PE

25.000.000
28.000.000
-16%
ROLAND HP-503R

ROLAND HP-503R

20.000.000
24.000.000
-28%
CASIO GP-300

CASIO GP-300

20.000.000
28.000.000
-6%
YAMAHA CSP-295

YAMAHA CSP-295

210.000.000
225.000.000
YAMAHA YUA

YAMAHA YUA

83.000.000
-8%
YAMAHA UX3

YAMAHA UX3

105.000.000
115.000.000
YAMAHA U5

YAMAHA U5

55.000.000
-10%
YAMAHA U1A

YAMAHA U1A

54.000.000
60.000.000
YAMAHA U1H

YAMAHA U1H

46.000.000
YAMAHA U3E

YAMAHA U3E

45.000.000
KAWAI BL-61

KAWAI BL-61

45.000.000
-7%
KAWAI BL-82 Màu Gỗ

KAWAI BL-82 Màu Gỗ

60.000.000
65.000.000
YAMAHA UX

YAMAHA UX

75.000.000
YAMAHA YUX

YAMAHA YUX

80.000.000
-10%
YAMAHA W106B

YAMAHA W106B

80.000.000
89.000.000
-12%
YAMAHA U30A

YAMAHA U30A

92.000.000
105.000.000
-4%
YAMAHA U30BL

YAMAHA U30BL

90.000.000
94.000.000
-12%
YAMAHA U3H

YAMAHA U3H

50.000.000
57.000.000
KAWAI BL71

KAWAI BL71

55.000.000
-15%
YAMAHA U3M

YAMAHA U3M

55.000.000
65.000.000
-13%
YAMAHA U3H Vân Gỗ

YAMAHA U3H Vân Gỗ

52.000.000
60.000.000
YAMAHA W106 BM

YAMAHA W106 BM

102.000.000
-7%
YAMAHA W102 BS

YAMAHA W102 BS

120.000.000
130.000.000
-12%
YAMAHA U3 PE

YAMAHA U3 PE

227.000.000
258.000.000
-12%
YAMAHA U1J PE

YAMAHA U1J PE

101.000.000
115.000.000
-9%
YAMAHA U1PE

YAMAHA U1PE

198.000.000
219.000.000
YAMAHA YUS5

YAMAHA YUS5

260.000.000
-10%
YAMAHA W102

YAMAHA W102

72.000.000
80.000.000
-8%
YAMAHA U3A

YAMAHA U3A

79.000.000
86.000.000
-8%
YAMAHA W106

YAMAHA W106

78.000.000
85.000.000
GRAND YAMAHA C5

GRAND YAMAHA C5

200.000.000
GRAND YAMAHA C3

GRAND YAMAHA C3

170.000.000
BOSTON GP-178 II

BOSTON GP-178 II

810.000.000
GRAND YAMAHA C7

GRAND YAMAHA C7

220.000.000
GRAND YAMAHA G5

GRAND YAMAHA G5

130.000.000
-11%
ROLAND XP-S10

ROLAND XP-S10

11.500.000
13.000.000
-7%
YAMAHA PSR-SX600

YAMAHA PSR-SX600

19.000.000
20.500.000

PIANO CAO CẤP
Sản phẩm chọn lọc đã được kiểm định chất lượng

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Free ship với tất cả sản phẩm tại TP. Hồ Chí Minh

BẢO HÀNH - BẢO TRÌ
Bảo hành - Bảo trì chuyên nghiệp số 1 VN